Σχετικά

Το παρόν ιστολόγιο περιλαμβάνει δραστηριότητες, εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες διδασκαλίας και αφιερώνεται στους μαθητές μου, οι οποίοι αποτελούν πάντα το κίνητρο και το λόγο για κάθε παρόμοιο εγχείρημα.

Advertisements